Samvær og aktivitetstilbud

Nørrevangs samvær og aktivitetstilbud er et tilbud til voksne med væsentlig fysisk og psykiske funktionsnedsættelse. Der er 19 pladser som primært er besat af beboerne fra Nørrevangs bodel.

Værkstedet har åbent hverdage fra 9-14.30

Beskæftigelsen tager udgangspunkt i den enkelte brugers interesser, formåen og behov.