Socialpædagogisk indsats

Nørrevangs aktivitets og samværstilbud har en bred vifte af tilbud tilpasset den enkelte bruger. Her er stor spændvide i brugernes færdigheder og meget plads til det individuelle.

I værkstedet forsøger vi at opnå god harmoni mellem det produktorienterede og det procesorienterede således, at livsglæden øges. Vi har ingen krav vedr. produktion/salg og personlige aktiviteter prioriteres højt, så som motion/livsstil.

Vi ønsker at hjælpe brugerne med at skabe nye interesser således, at de med hjælp fra os får nye handlemuligheder i egen lejlighed.
Det er vigtigt at skabe og bibeholde relationer og herved modvirke ensomhed.

Et af vores mål er at skabe og vedligeholde eller afvikle færdigheder på en sådan måde at brugerne oplever livskvalitet, den enkelte skal opleve glæde og indhold i dagligdagen